Preoţii bihoreni în lanţurile comuniste

Publicat în by Cristina Puscas în Biserica în lanţuri | Leave a comment
Autor: Cristina PUŞCAŞ

Reproducerea, chiar şi parţială, prin orice mijloace, inclusiv prin fotocopiere sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a autorului.

Biserica a reprezentat pentru autorităţile comuniste ultimul obstacol în subjugarea întregii naţiuni române. De-a lungul existenţei lor, instituţiile bisericeşti au dobândit în faţa maselor o puternică autoritate morală, greu de dinamitat. Cu toate acestea comuniştii nu au precedat să se aventureze într-o bătălie acerbă, fără precedent, apelând la cele mai mârşave mijloace pentru a-şi atinge scopul: încarcerarea preoţilor, dărâmarea bisericilor, încurajarea delaţiunii etc. Printre metodele diabolice folosite se numără învrăjbirea celor două biserici naţionale, ortodoxă şi greco-catolică. Astfel, ierarhii Bisericii Ortodoxe Române (BOR) şi-au prezervat fotoliile, acceptând colaborarea cu regimul ateist, „un fapt unic în istoria bimilenară a bisericii creştine” , sacrificându-şi, în schimb, proprii subalterni. Continuare

Preoţi bihoreni – victime ale terorii comuniste

Publicat în by Cristina Puscas în Biserica în lanţuri | Leave a comment

Scopul şi obiectivele Asociaţiei Cei 40 de Mucenici

Publicat în by Cristina Puscas în Asociaţia Cei 40 de Mucenici | Leave a comment

Scopul Asociaţiei Cei 40 de Mucenici
1. promovarea valorilor culturale – naţionale
2. promovarea istoriei României
3. păstrarea vie a principiilor naţiunii româneşti
4. conservarea memoriei celor care au luptat pentru apărarea valorilor democraţiei din România în perioada 1945-1989
5. scoaterea la lumină, diseminarea şi prezervarea adevărului istoric privind ororile regimului comunist
6. cinstirea eroilor-martiri care au îndurat ororile regimului penitenciar din Gulagul românesc
7. accesul liber la informaţiile privind identitatea celor care au înfruntat sistemul concentraţionar românesc
8. restituirea unor frânturi din calvarul pe care foştii deţinuţi politici l-au îndurat în spaţiile de recluziune din perioada comunistă
9. reconstituirea adevărului istoric privind lupta celor s-au împotrivit bolşevizării ţării
10. educarea tinerei generaţii printr-o eficientă cunoaştere a trecutului României.

Obiectivele Asociaţiei Cei 40 de Mucenici
1. organizarea unor expoziţii privind tematica închisorilor comuniste şi a organizaţiilor anticomuniste care au luptat pentru apărarea principiilor democraţiei
2. editarea unor cărţi, volume, broşuri, monografii privind activitatea foştilor deţinuţi politici din perioada comunistă
3. organizarea unor simpozionae, comunicări, dezbateri şi sesiuni ştiinţifice privind detenţie în închisorile comuniste sau lupta pentru apărarea democraţiei în România după cel de-al doilea război mondial
4. pregătirea unor materiale documentare în vederea expunerii lor elevilor şi studenţilor, dar în faţa unui auditoriu interesat de calvarul foştilor apărători ai princiipilor democratice
5. realizarea unui site care să găzduiască documente de arhivă privind rezistenţa anti-comunsită sau peregrinajele prin spaţiile de recluziune ale Gulagului românesc ale foştilor deţinuţi politici
6. amenajarea unui spaţiu adecvat care să cinstească jertfele celor care s-au sacrificat şi au îndurat arsenalul de cruzimi ale unui regim abuziv.

« Previous   1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15